marinekazerne-vlissingen_noventas-by-mindef

Marinekazerne in Vlissingen gaat dicht

De marinekazerne in Vlissingen sluit op 1 april de deuren. Het terrein wordt overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf en geschikt gemaakt voor de bouw van de nieuwe marinierskazerne, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw verloor de marinekazerne haar functie als uitvalsbasis voor mijnenvegers en -jagers. Ondanks dreigende sluiting in de jaren ’90, bleef de kazerne onder meer dienst doen als hotel voor marinepersoneel dat tijdelijk in Vlissingen wordt gestationeerd voor de nieuwbouw en oplevering van marineschepen. Vanwege de gewenste omvang van de nieuwe kazerne, heeft Defensie besloten het huidige kazerneterrein samen te voegen met het kavel voor de nieuwe kazerne.

Om het terrein van de huidige kazerne (die wordt gesloopt) leeg te kunnen opleveren, moet de marinekazerne dicht. Na sluiting wordt het terrein overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Dat moet het terrein ‘bouwrijp’ ter beschikking stellen aan het consortium dat uiteindelijk de nieuwe marinierskazerne gaat bouwen.

Bron: PZC / Defensie

ondertekening grond bouw marinerskazerne_Noventa by Twitter omroep zeeland

Bouw marinierskazerne kan beginnen

De bouw van de Marinierskazerne in Vlissingen kan eindelijk van start. Vandaag is het akkoord over het terrein ondertekend en daarmee is de laatste hobbel weggenomen. Aan boord van de Zr. Ms. De Ruyter hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, de provincie Zeeland en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen een handtekening gezet. Hiermee kan de bouw van de Michiel Adriaanszoon de Ruyter Kazerne beginnen.

ondertekening grond bouw marinerskazerne2_Noventa by Twitter omroep zeeland

Bommen
De Adriaanszoon de Ruyter Kazerne komt op het terrein achter de huidige marinekazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen. Een eerste onderzoek naar eventuele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog leverde vijf bommen en een kistje munitie op. De kosten voor explosieven zullen dan ook zeer waarschijnlijk binnen de begroting blijven. Als er toch nog extra kosten worden gemaakt komen die voor rekening van het ministerie van Defensie en de provincie.

Bijdragen
Vlissingen gaf eerder aan, zelf maximaal 3 miljoen euro in de hele marinierskazerne te willen steken. De stad staat vanwege grote schulden onder curatele van het ministerie van Binnenlandse Zaken en moet fors bezuinigen. De provincie denkt aan een maximumbedrag van 15 miljoen euro die ze aan de nieuwe kazerne wil bijdragen.

Bron: Omroep Zeeland / Twitter