20140619-ondertekening-overeenkomst-marinierskazerne-vlissingen_Noventas by MinDef

Verbazing over kritiek militaire vakbond op marinierskazerne

Het Zeeuwse provinciebestuur is verbaasd over de kritiek die de militaire vakbond AFMP uit over de toekomstige marinierskazerne in Vlissingen. Die zou volgens vakbondsvoorzitter Arjen Rozendal worden ‘uitgekleed’.

Uitgeklede versie
De kritiek van de AFMP is niet van de lucht. De marinierskazerne zou geen landingsbaan krijgen voor helikopters, op de schietbaan zou niet met scherp mogen worden geschoten, landingsvoertuigen zouden het strand niet op kunnen en éénpersoonskamers zouden zijn geschrapt. Dit alles tot grote ontevredenheid van de mariniers die al eerder blijk gaven weinig zin te hebben in een verhuizing van de huidige kazerne in Doorn (Utrecht) naar ‘het verre Vlissingen’.
Gedeputeerde Carla Schönknecht is verbaasd: “Wij hebben die berichten niet. Ik weet dat er op dit moment een referentieperiode is waarin het Ministerie van Defensie praat met partijen die in de markt zijn om de kazerne eventueel te bouwen. En ik heb niet begrepen dat er sprake is van een uitgekleed model.”

Gedeputeerde Schönknecht sluit niet uit dat er ontevredenheid is onder de militairen. “Ik ga er niet over als provincie. Het is het Ministerie van Defensie dat de inrichting en de manier waarop die kazerne gebouwd gaat worden uitvoert. Wij moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur en het terrein op orde zijn.”
De indruk van de AFMP-voorzitter dat de marinierskazerne ‘geen belangrijk dossier’ meer zou zijn voor Defensie wijst Schönknecht resoluut van de hand: “Het is natuurlijk een heel belangrijk dossier voor Defensie. Er is 190 miljoen euro mee gemoeid. Defensie bouwt echt niet iedere dag zo’n kazerne.”

Geen zin in verhuizing
De vraag of de kritiek van de AFMP de zoveelste oprisping is van de militairen die sowieso niet van Doorn naar Zeeland wilden verhuizen, kan Schönknecht niet beantwoorden: “Dat weet ik niet. Dat moet je aan de vakbond vragen.”

Bron: Omroep Zeeland / Defensie

het-korps-mariniers-qua-patet-orbis_noventas-by-mindef

Bouw Marinierskazerne Vlissingen opnieuw vertraagd

Verwacht wordt dat de mariniers in 2021 naar Vlissingen komen. De vertraging van enkele maanden zit hem in de wijze waarop de kazerne wordt aanbesteed. Die procedure volgt Defensie voor het eerst en daarin is ze niet bedreven, erkent minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie.

Aanvankelijk zou de kazerne in 2017 open gaan. Na meerdere vertragingen zouden de eerste mariniers eind 2020 komen en zou de kazerne in de tweede helft van 2021 in gebruik worden genomen. Nu blijkt dat alle mariniers (gefaseerd) in 2021 komen.

Procedure
De minister betreurt de vertraging, maar vindt tegelijk ook dat de procedure uiterst zorgvuldig moet gebeuren. Hennis heeft de Tweede Kamer toegezegd oog te hebben voor de Zeeuwse werkgelegenheid. Tijdens de aanbestedingsprocedure moeten consortia aangeven hoe ze de Zeeuwse economie een duwtje in de rug gaan geven.

Lees ook:
Marinierskazerne Vlissingen valt 1,6 mio duurder uit
De marinierskazerne in Vlissingen wordt in 2020 in gebruik genomen.
Nieuwe marinierskazerne pas in 2021 klaar
Bouw marinierskazerne kan beginnen