mariniers_noventas-by-mindef

Mariniers lopen weg vanwege verhuizing naar Vlissingen

Het Korps Mariniers kampt met een grote leegloop doordat de kazerne in 2022 gaat verhuizen van Doorn naar Vlissingen. De militairen die nu in de provincie Utrecht zijn gestationeerd zien het niet zitten om naar Zeeland te gaan, meldt de Volkskrant.
Uit cijfers die deze week naar de Tweede Kamer worden gestuurd blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers vertrokken. In de voorgaande jaren waren dit er gemiddeld 23 per kwartaal.
Als de leegloop doorzet, dan is het personeelsbestand van de elite-gevechtseenheid aan het einde van het jaar met 10 procent gekrompen. “Als dit zo doorgaat is er straks geen korps meer om te verhuizen”, zegt voorzitter Bert van de Wakker van de medezeggenschapscommissie van het Korps Mariniers tegen de krant.
Zorgen om banen en koophuizen
De mariniers zijn vooral bang dat hun partners in Vlissingen geen nieuwe baan kunnen vinden. Ook vrezen ze dat ze een koophuis nooit meer kwijtraken als ze weer weg willen uit de Zeeuwse stad. Daarnaast zouden er te weinig schietbanen zijn en zijn de militairen daardoor vaker van huis door schiettrainingen elders in het land.
Volgens voorzitter Debie van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM) speelt het gebrek aan trainingsfaciliteiten bij de nieuwe kazerne juist een belangrijke rol. “Het is een politieke beslissing geweest om de mariniers naar Vlissingen te verhuizen. Dan mag je op zijn minst verwachten dat alle beloofde voorzieningen als een schietbanen en dergelijke aanwezig zijn, maar daar zijn geen financiële middelen voor.”

Heel zorgelijk
Debie zegt dat zijn vakbond nog in gesprek is met politieke partijen om meer geld los te krijgen voor de nieuwe kazerne in Vlissingen.
Premier Rutte noemt de ontwikkeling “heel zorgelijk”. In het televisieprogramma Goedemorgen Nederland zei hij dat hij contact heeft gehad met staatssecretaris Visser van Defensie.
Volgens de premier is niet zeker dat de verhuizing de enige oorzaak is. “Ze zijn het aan het uitzoeken”, zei Rutte. “Het zijn mensen die ongelooflijk belangrijk werk voor Nederland doen. We moeten ervoor zorgen dat ze het naar hun zin hebben. En hun gezinnen.”

De Koninklijke Marine erkent dat veel mariniers hun biezen pakken, maar een woordvoerder zegt tegen de Volkskrant dat het “nog geen invloed heeft op de gevechtskracht op operaties”. Wel is een eenheid tijdelijk opgeheven. “Beter twee goed gevulde squadrons, dan drie deels gevulde”, is de verklaring.
Volgens Van de Wakker vertrekken vooral onderofficieren en zijn die lastig te vervangen, omdat het gemiddeld 5 tot 10 jaar duurt voor iemand onderofficier wordt.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onder valt, noemde de verhuizing in 2012 “een sociale en economische ramp”. Een pleidooi om de kazerne te renoveren werd destijds genegeerd.

Bron: NOS / Defensie

20140619-ondertekening-overeenkomst-marinierskazerne-vlissingen_Noventas by MinDef

Verbazing over kritiek militaire vakbond op marinierskazerne

Het Zeeuwse provinciebestuur is verbaasd over de kritiek die de militaire vakbond AFMP uit over de toekomstige marinierskazerne in Vlissingen. Die zou volgens vakbondsvoorzitter Arjen Rozendal worden ‘uitgekleed’.

Uitgeklede versie
De kritiek van de AFMP is niet van de lucht. De marinierskazerne zou geen landingsbaan krijgen voor helikopters, op de schietbaan zou niet met scherp mogen worden geschoten, landingsvoertuigen zouden het strand niet op kunnen en éénpersoonskamers zouden zijn geschrapt. Dit alles tot grote ontevredenheid van de mariniers die al eerder blijk gaven weinig zin te hebben in een verhuizing van de huidige kazerne in Doorn (Utrecht) naar ‘het verre Vlissingen’.
Gedeputeerde Carla Schönknecht is verbaasd: “Wij hebben die berichten niet. Ik weet dat er op dit moment een referentieperiode is waarin het Ministerie van Defensie praat met partijen die in de markt zijn om de kazerne eventueel te bouwen. En ik heb niet begrepen dat er sprake is van een uitgekleed model.”

Gedeputeerde Schönknecht sluit niet uit dat er ontevredenheid is onder de militairen. “Ik ga er niet over als provincie. Het is het Ministerie van Defensie dat de inrichting en de manier waarop die kazerne gebouwd gaat worden uitvoert. Wij moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur en het terrein op orde zijn.”
De indruk van de AFMP-voorzitter dat de marinierskazerne ‘geen belangrijk dossier’ meer zou zijn voor Defensie wijst Schönknecht resoluut van de hand: “Het is natuurlijk een heel belangrijk dossier voor Defensie. Er is 190 miljoen euro mee gemoeid. Defensie bouwt echt niet iedere dag zo’n kazerne.”

Geen zin in verhuizing
De vraag of de kritiek van de AFMP de zoveelste oprisping is van de militairen die sowieso niet van Doorn naar Zeeland wilden verhuizen, kan Schönknecht niet beantwoorden: “Dat weet ik niet. Dat moet je aan de vakbond vragen.”

Bron: Omroep Zeeland / Defensie