zr-ms-de-ruyter-oud_noventas-by-mindef

Samenwerking bij bescherming Nederlandse oorlogswrakken

Onderzoek door Nederlandse en Indonesische experts toonde aan dat de oorlogswrakken van Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java volledig zijn verdwenen, en dat Hr. Ms. Kortenaer grotendeels is verdwenen. Het is helaas niet mogelijk vast te stellen wie de schepen heeft geborgen. Indonesië en Nederland hebben afgesproken om nauw samen te werken om Nederlands maritiem erfgoed te behouden en te beschermen.

Deze afspraken tot verdere samenwerking zijn in februari vorig jaar vastgelegd in een Memorandum of Understanding tussen Nederland en Indonesië. Dit schrijven minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer welke zij mede namens minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra stuurden.
Niets verdachts, geen schroot
In november 2016 bleek tijdens een duikexpeditie van het Karel Doorman Fonds dat de scheepswrakken (gedeeltelijk) zijn verdwenen. Indonesië en Nederland hebben vastgesteld dat de wrakken zonder vergunning van de Indonesische autoriteiten op industriële wijze zijn geborgen. Indonesische autoriteiten verklaarden dat ze niets verdachts zagen in de dichtstbijzijnde havens in de periode dat de wrakken waarschijnlijk zijn geborgen. Volgens de Indonesische autoriteiten is er, voor zover na te gaan, lokaal geen schroot van de wrakken aangeboden. In Zuidoost-Azië is vaker sprake van (grootschalige) illegale berging.

De ministers vinden het jammer dat er geen duidelijke antwoorden zijn te geven op de vraag hoe deze scheepswrakken zijn verdwenen. “De nauwe samenwerking met Indonesië is echter gewaardeerd en heeft het wederzijds begrip vergroot over de waarde van oorlogsgraven en de uitdagingen die er zijn bij het beschermen hiervan”, schrijft minister Bijleveld. Het gezamenlijke onderzoek legde een stevige basis voor een nauwere samenwerking.

Hr. Ms. Kortenaer

Hr. Ms. Kortenaer

Historische scheepswrakken
Op verzoek van Nederland staan de locaties waar de De Ruyter, de Java en de Kortenaer lagen sinds 7 juli 2017 als ‘historic shipwreck’ op nautische kaarten van Indonesië. Dat betekent dat er niet meer mag worden gedoken, geankerd of gevist op of rondom de locaties. Beide landen bekijken nog of de locaties van de scheepswrakken ook kunnen worden aangemerkt als Cultural Heritage en plek van herinnering.
Indonesische en Nederlandse deskundigen hebben de suggestie gedaan de locaties van de wrakken verder te onderzoeken, informatie over de locaties van scheepswrakken uit te wisselen en de rechten en plichten van de kuststaat en vlagstaat bij de bescherming van scheepswrakken gezamenlijk verder uit te werken.

Maleisië
In de zeeën rondom Maleisië ligt een aantal Nederlandse onderzeeboten. Ook dit zijn oorlogsgraven. Eén van deze wrakken is zwaar beschadigd door een illegale bergingsoperatie. Om de wrakken te beschermen tegen verdere beschadiging overlegt Nederland met Maleisië over bescherming van de wrakken.

Bron: Defensie

hennis-marine_noventas-by-mindef

Oud-minister Hennis wordt marineofficier

Oud-minister van defensie Jeanine Hennis (VVD) wordt marineofficier. Dat bevestigt de Koninklijke Marine na vragen van het Noordhollands Dagblad.
Hennis (45) is aangesteld als reservist, wat betekent dat ze dit naast haar Kamerlidmaatschap kan doen. In de rang van kapitein-luitenant ter zee speciale diensten kan zij ingezet worden als staffunctionaris van de Netherlands Maritime Force tijdens gereedstellingsoefeningen.
,,Defensie streeft naar een reservistenbestand dat breed genoeg is om piekbelastingen op te vangen of om incidenteel gebruik te kunnen maken van specialistische kennis, zonder deze kennis zelf in huis te hebben’’, aldus woordvoerster Karen Loos. ,,De aanstelling van Hennis past in deze categorie.’’
Krijger
Reservisten zijn burgers die in geval van crisis gemobiliseerd kunnen worden. Vaak zijn dit oud-militairen, maar steeds vaker ook niet. Hennis heeft geen militaire achtergrond. De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren reageert verheugd op haar aanstelling. Voorzitter Marc de Natris: ,,Marineofficieren zijn koopman, krijger en diplomaat. We weten dat ze een goede koopman en diplomaat is. Krijger – militair – is zij nog niet, maar ik heb begrepen dat ze alle modules daarvoor zal doorlopen en ben ervan overtuigd dat ze een goede marineofficer zal zijn. Daarnaast is het ook een kwestie van ’put your money where your mouth is’: als minister sprak ze telkens over hoe belangrijk reservisten zijn. Nu geeft ze zelf het goede voorbeeld.’’

Schaarste
De effecten van schaarste op de arbeidsmarkt ervaart defensie al jaren bij technische functies en in de toekomst zullen de effecten op veel meer vlakken voelbaar worden, aldus marinewoordvoerster Loos. Om te blijven beschikken over voldoende personeel, kijkt defensie naar alternatieve vormen van – tijdelijke – vulling. Zo heeft defensie al geruime tijd afspraken met civiele ziekenhuizen over het delen van medisch personeel. Dit personeel werkt in civiele ziekenhuizen, maar is op cruciale momenten inzetbaar als bij voorbeeld traumachirurg of anesthesist in een missiegebied.
Jeanine Hennis was minister van 2012 tot 2017 en was in Nederland de eerste vrouw op het departement van defensie. Ze trad af na een kritisch rapport over een fataal ongeval met mortiergranaten in Mali. In de Tweede Kamer is ze overigens geen defensiewoordvoerder. Haar portefeuille is rijksbegroting en internationaal monetair beleid.

Bron: AD / Defensie