middendorp

Tom Middendorp adjudant van de Koning

‘Vanwege het geheel van zijn verdiensten voor de Nederlandse krijgsmacht’
Koning Willem-Alexander heeft generaal buiten dienst Tom Middendorp benoemd tot adjudant in buitengewone dienst. De koning benoemde Middendorp wegens zijn verdiensten voor de Nederlandse krijgsmacht, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.
De taak van adjudanten is, vaak samen met de persoonlijk adviseurs en hofdames, het voorbereiden en begeleiden van de openbare optredens van de leden van het Koninklijk Huis. Ook bieden ze ondersteuning bij grote evenementen. De adjudanten zijn afkomstig van de diverse onderdelen van de krijgsmacht.
De generaal (57) was van 2012 tot oktober 2017 Commandant der Strijdkrachten (CDS). De CDS, de hoogste militair van Nederland, is verantwoordelijk voor de planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht en bepaalt het operationele beleid. Middendorp diende in totaal 38 jaar voor de Nederlandse krijgsmacht.

Middendorp stapte vorig jaar twee dagen voor zijn geplande pensioen op als CDS, in de politieke nasleep over het fatale mortierongeluk in Mali, dat twee militairen het leven kostte. Ook minister Jeanine Hennis van Defensie legde haar functie in verband met die affaire neer

Bron: Nu.nl / Defensie

2017-11-28 13:23:10 DEN HELDER - Koning Willem-Alexander tijdens een werkbezoek aan de  Admiraliteitsraad en Zr. Ms. Karel Doorman. Het marineschip keerde in haar thuishaven terug van een missie om orkaannoodhulp te verlenen in het Caribisch Gebied. ANP ROYAL IMAGES REMKO DE WAAL

Koning bezoekt Admiraliteitsraad en bemanning Karel Doorman in Den Helder

Zijne Majesteit de Koning heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Admiraliteitsraad van de Koninklijke Marine in Den Helder en gesproken met een delegatie van Zr.Ms. Karel Doorman. Dit logistieke ondersteuningsschip van de marine keerde vier dagen geleden terug uit Sint Maarten, waar het werd ingezet voor het verlenen van noodhulp na de verwoestingen die orkaan Irma begin september heeft aangericht.
Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan de Admiraliteitsraad en spreekt met een delegatie van Zr.Ms. Karel Doorman.
De Admiraliteitsraad is het hoogste overlegorgaan van de Koninklijke Marine dat de grote lijnen voor het marinebeleid uitzet. De raad komt wekelijks in Den Helder bijeen onder voorzitterschap van Commandant Zeestrijdkrachten, viceadmiraal Rob Kramer. Tijdens de bijeenkomst in aanwezigheid van de Koning stonden de huidige ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine en de stappen die worden ondernomen naar een slagvaardige en toekomstbestendige krijgsmacht op de agenda. Het overleg vond dit keer plaats op Zr.Ms. Karel Doorman, het grootste schip van de Nederlandse marine.

Koning bezoekt Zr. Ms. Karel Doorman

Daarna sprak de Koning op het schip met bemanningsleden van Zr.Ms. Karel Doorman, patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland, mariniers en enkele afgevaardigden van de landmacht, luchtmacht, marechaussee en het Defensie Ondersteuningscommando over hun inzet en ervaringen op Sint Maarten en Dominica. Zr.Ms. Karel Doorman bracht in totaal 1700 ton aan hulpgoederen aan de getroffen eilanden. De inzet bestond daarnaast uit opruimwerkzaamheden, het ondersteunen van de kustwacht, het beveiligen van het depot en het uitvoeren van herstelwerk op Sint Maarten.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen op 2 december samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan Sint Maarten, dat vooral in het teken staat van de wederopbouw van het eiland (RVD-bericht nr. 273). Op 11 september bezocht de Koning samen met toenmalig minister Plasterk het zwaar getroffen eiland (RVD-bericht nr. 212).

Bron: Koninklijk Huis / RVD