onderzoek-chroom-6_noventas-by-mindef

Uitspraak in slepende kwestie rondom chroom-6

De rechtbank in Maastricht doet woensdag uitspraak in de slepende kwestie rondom chroom-6. Oud-werknemers van Defensie vinden dat het ministerie smartengeld moet betalen omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan de zeer kankerverwekkende stof.

Volgens advocaat Rob Bedaux, die ongeveer honderd slachtoffers van blootstelling aan chroom-6 vertegenwoordigt, zijn 111 oud-werknemers van Defensie overleden als direct gevolg van het werken met chroom-6. Zij werkten in vijf zogeheten POMS-sites. Duizend anderen werden ernstig ziek. Op de opslag- en onderhoudsplaatsen werkten zo’n 2500 Defensiemedewerkers aan NAVO-materieel. Legervoertuigen werden daar onder meer gestraald met grit dat chroom-6 bevatte.
Het ministerie van Defensie heeft al een coulanceregeling ingesteld voor (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met giftige stoffen. Inmiddels hebben 286 betrokkenen een vergoeding gekregen op basis hiervan. Zij ontvingen bedragen tussen de 3000 en 15.000 euro, afhankelijk van hun situatie. Maar Bedaux wil ook smartengeld van minstens 9000 euro voor mensen die buiten die coulanceregeling vallen.

De uitspraak van de rechtbank is schriftelijk.

De rechtbank in Maastricht heeft de zaak over het schadelijke chroom-6 niet ontvankelijk verklaard. Volgens de advocaat van de gedupeerden vindt de rechter dat de kwestie bij de bestuursrechter had moeten worden aangekaart, omdat het hier gaat over ambtenaren.
Advocaat Rob Bedaux vertegenwoordigt een groep van ongeveer honderd oud-medewerkers van Defensie. Zij werden bij verfwerkzaamheden in Limburg blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Volgens Bedaux zijn 111 oud-Defensiemedewerkers daardoor overleden. Duizend anderen werden ernstig ziek.
Bedaux noemt de beslissing van de rechtbank “teleurstellend”. Hij bekijkt nu of hij in beroep gaat tegen de uitspraak of dat hij het ministerie via een bestuursrechtelijk proces wil aanpakken.

Coulance
De zaak rond chroom-6 duurt al jaren. In 2015 stelde Defensie een coulance-regeling in, zonder daarmee schuld te erkennen. Oud-medewerkers die ziek zijn, kunnen een bedrag tussen de 3000 en 15.000 euro krijgen. Ruim 200 mensen hebben tot nu toe zo’n uitkering ontvangen.
Bedaux had smartengeld van minstens 9000 euro geëist voor mensen die buiten die coulanceregeling vallen.

Bron: Telegraaf / NOS / Defensie

tanks chroom6_Noventas by MinDef

Defensie verwijderde belangrijke informatie uit personeelsdossiers Chroom-6

Defensie heeft van een onbekend aantal (oud) defensiemedewerkers de ‘persoonsregistratie-formulieren gevaarlijke stoffen’ verwijderd uit hun personeelsdossiers. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma ZEMBLA. Het gaat om (oud) medewerkers die op de vliegbases van Twente, Soesterberg en Gilze-Rijen met het kankerverwekkende chroom-6 verf werken of hebben gewerkt.
“Defensie heeft een aantal jaar geleden personeelsdossiers gedigitaliseerd. Het is niet uitgesloten dat daarbij formulieren zijn verwijderd”, zegt een woordvoerder van het ministerie in een reactie. Het ministerie noemt het voor betrokkenen ‘wrang’ en belooft onderzoek te doen wanneer benadeelden zich melden.

De formulieren die uit het dossier zijn verwijderd, zijn van belang als een zieke (oud)werknemer het ministerie aansprakelijk wil stellen voor gezondheidsschade door het werken met chroom houdende verf. Op de registratieformulieren staat precies ingevuld wanneer, hoe lang en met welke gevaarlijke stoffen is gewerkt.
De zaak kwam aan het licht nadat André Vinke ontdekte dat het ‘personeelsregistratieformulier gevaarlijke stoffen’ in zijn personeelsdossier ontbrak. Vinke werkte met zogenaamde CMR-stoffen (Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen) waaronder het kankerverwekkende chroom-6. Vinken deed na de vermissing navraag bij zijn meerderen en kreeg begin 2015 antwoord.
E-mail
Het antwoord kwam van Majoor Joosen van de Stafgroep Bedrijfsveiligheid, Commando Luchtstrijdkrachten. De majoor schrijft in zijn e-mail dat “het niet de bedoeling kan zijn dat dergelijke registraties niet meer opvraagbaar zijn. Volgens welke procedure het dan ook ooit is opgeslagen, zou niet uit moeten maken. (…) Als er uiteindelijk geen registraties terug te vinden zijn, is een melding op zijn plaats.”
Ook kreeg Vinke in november 2015 per e-mail antwoord van de sectie Integrale Bedrijfsveiligheid, Logistiek Centrum Woensdrecht. “Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de vermissing was ontstaan tijdens een opschoning van personeelsdossiers. De niet defensieformulieren werden verwijderd uit het systeem (..). Uit de analyse is gebleken de vermissing niet alleen in Gilze was”, schrijft de sectie in de mail.
Vinke doet navraag bij zijn directe collega’s en komt erachter dat bij acht van hen ook de registratieformulieren missen. André Vinke heeft kort na zijn pensionering bij Defensie over de vermissing een proces-verbaal laten opmaken. Hij wacht nog steeds op de reactie.

Onderzoek
Het ministerie heeft ZEMBLA laten weten dat de formulieren ook verwijderd kunnen zijn omdat ze bijvoorbeeld dubbel of onleesbaar waren. Defensie zal in de gevallen van benadeelden die zich hebben gemeld, nader onderzoek doen.

Bron: Omroep Brabant / Defensie (illustratief)