Eindhoven, 13 april 2018

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 13 april 2018 een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Eindhoven. Doel van het bezoek was om de Koning te informeren over de toekomst van de basis en over de taken en operaties van de squadrons. 
Bij aanvang van zijn bezoek werd Koning Willem-Alexander ontvangen door de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt en door de commandant van vliegbasis Eindhoven, kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de Luchtmacht werd stilgestaan bij de oprichting van het Air Mobility Command, een commando binnen de Luchtmacht dat zich richt op de volledige keten van luchttransport. 
Vliegbasis Eindhoven levert met de KDC-10 tank- en transportvliegtuigen strategisch militair luchttransport en verzorgt het bijtanken in de lucht van militaire vliegtuigen. De komende jaren worden deze KDC-10 vliegtuigen vervangen door de Airbus A330 Multi Role Tanker Transport. De Koning sprak met vertegenwoordigers van de nieuwe eenheid die met deze toestellen in 2020 de vliegbasis als thuisbasis krijgt. De basis ontwikkelt zich daarmee tot een belangrijke schakel in het strategische logistieke netwerk van de NAVO.

De vliegbasis levert ook tactisch luchttransport in de vorm van de C-130 Hercules transportvliegtuigen. De inzet van dit transportvliegtuig wordt steeds meer geïntegreerd in het gezamenlijk optreden met grondeenheden zoals de Luchtmobiele Brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. De Koning kreeg uitleg over de mogelijkheden die het toestel biedt op het gebied van parachutisten droppen, het bevoorraden vanuit de lucht, het uitvoeren van landingen in vijandig gebied en het evacueren van burgers.
Gedurende het bezoek werd ook gesproken over de openstelling die door de militairen wordt geboden voor de civiele medegebruiker Eindhoven Airport. Verder was er aandacht voor de medewerking van personeel en materieel aan de hulpverlening na orka

Koninklijk werkbezoek aan vliegbasis Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan Vliegbasis Eindhoven. Hij is geïnformeerd over de toekomst van de basis en de taken en operaties van de squadrons.
Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt en commandant Vliegbasis Eindhoven kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan onthaalden de koning. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de luchtmacht werd stilgestaan bij de oprichting van het Air Mobility Command, dat zich richt op luchttransport.
MRTT-Airbus
Vliegbasis Eindhoven levert met de KDC-10 tank- en transportvliegtuigen strategisch militair luchttransport en verzorgt het bijtanken in de lucht van militaire vliegtuigen. De komende jaren worden deze KDC-10 vliegtuigen vervangen door de Airbus A330 Multi Role Tanker Transport. Koning Willem-Alexander sprak met medewerkers van de nieuwe eenheid die in 2020 Eindhoven als thuisbasis krijgt. De basis ontwikkelt zich daarmee tot een belangrijke schakel in het strategische logistieke netwerk van de NAVO.

C-130
De vliegbasis levert ook tactisch luchttransport in de vorm van de C-130 Hercules-transportvliegtuigen. De inzet van dit transportvliegtuig integreert steeds meer in het gezamenlijk optreden met grondeenheden zoals de luchtmobiele brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Koning Willem-Alexander kreeg uitleg over de mogelijkheden van het toestel op het gebied van parachutistendroppings, bevoorraden vanuit de lucht, landingen in vijandig gebied en het evacueren van burgers.

Ook werd gesproken over de openstelling van de basis voor de civiele medegebruiker Eindhoven Airport. Militairen maken dat mogelijk. Verder was er aandacht voor de ondersteuning aan de hulpverlening na orkaan Irma, de ondersteuning vanuit Eindhoven aan militaire operaties in het buitenland en de strijd tegen ISIS.

Bron: Defensie

c130_01_belgie_noventas-by-defensie-belgie

Alle Belgische C-130’s uit voorzorg aan de grond na reeks incidenten

Na een reeks incidenten met verscheidene toestellen houdt het Belgische leger sinds twee weken uit voorzorg zijn hele vloot aan C-130-transportvliegtuigen aan de grond. Dat is vernomen uit militaire bronnen.

Het vliegverbod voor de elf C-130’s is het gevolg van “het abnormaal functioneren van vluchtcontroles”, zo verduidelijkte een militaire woordvoerder. Tijdens vluchten met de transportvliegtuigen hebben de voorbije weken verscheidene incidenten plaatsgevonden. Schade werd er niet opgemeten want alle toestellen konden uiteindelijk veilig en wel landen.
Niettemin heeft het leger besloten alle C-130’s voorlopig aan de grond te houden voor een diepgaand onderzoek. In samenwerking met de industriële partners worden alle onderdelen van de vliegcontrolesystemen van nabij bekeken: de mechaniek, de elektronica en de hydraulische systemen. Voorlopig gaat de generale staf ervan uit dat ze volgende week opnieuw kunnen opstijgen.

Het Belgische leger nam de C-130’s in 1972 en 1973 in dienst. Ze moeten nog enkele jaren meegaan. De opvolgers, zeven Airbus A400M-toestellen die in 2003 werden besteld, worden niet voor eind 2019 verwacht.

Bron: DeMorgen.be / Defensie Belgie