aanreiding-buffel-bergingstank_noventas-by-telegraaf

Terreinwagen total loss door crash met legertank

Een aanrijding is nooit leuk, maar het kan altijd erger dan de schade van een gemiddelde kop-staartbotsing op de A4. Daar weet de Nederlandse militair die vorige week op een Duits oefenterrein werd aangereden door een legertank alles van.
In het duister zag de bestuurder van een Buffel bergingstank hem over het hoofd en reed de VW Amarok in de flank aan. De schade was enorm. Defensie lijkt een terreinwagen armer.
De bestuurder van het gemangelde dienstvoertuig raakte volgens een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht slechts licht gewond en maakt het goed.

Bron: Telegraaf / Ⓒ DE TELEGRAAF

amarok-evervangt-mercedes-benz-terreinwagen_Noventas by MinDef

Defensie-inkopers naar rechter om sancties

De drie medewerkers (Defensie-inkopers) van Defensie die van corruptie bij de aanbesteding van 1667 Volkswagen Amaroks worden verdacht, stappen naar de rechter. Hun advoocaat Ruperti geeft aan dat zij het niet eens zijn met de straffen van Defensie. De drie medewerkers worden strafrechtelijk vervolgd. Een andere betrokkene, een kolonel, werd in eerste instantie ook verdacht van ambtelijke corruptie. Hij is echter door de aanklager van alle blaam gezuiverd aldus hun advocaat. Defensie verwijt hem toch ernstig plichtsverzuim en gaat hem ook straffen.

De kolonel, een luitenant-kolonel en twee burgermedewerkers krijgen voor zes jaar een aantekening in hun personeelsdossier voor ernstig plichtsverzuim. Hierdoor kunnen zij de komende zes jaar bijvoorbeeld niet worden bevorderd. Ook mogen ze tien jaar lang geen functie bekleden waarbij ze contacten buiten Defensie onderhouden. De burgermedewerkers moeten verder binnen een halfjaar bij Defensie ander werk zoeken, anders volgt ontslag. Hun advocaat Ruperti vindt dat Defensie voorbarig is met het opleggen van sancties. Eerst dient het oordeel van de strafrechter te worden afgewacht aldus Ruperti. In zijn ogen gaat Defensie, door het straffen van de medewerkers, die allemaal een uitstekende staat van dienst hebben, op de stoel van de rechter zitten.

Verbolgen
Over de sancties voor de kolonel is de advocaat helemaal verbolgen. “Het is onbegrijpelijk dat de kolonel wordt gestraft terwijl de officier van justitie zijn zaak heeft geseponeerd, omdat hij dus onterecht werd verdacht.” De vier medewerkers geven aan volgens de regels te hebben gehandeld en ontkennen dan ook schuldig te zijn. De advocaat geeft daarbij aan dat bij de aanschaf van privéauto’s marktconforme kortingen van enkele honderden euro’s aan hen zijn verleend. De auto’s zijn gewoon bij de dealer gekocht en niet bij Volkswagen-importeur Pon die bij de aanbesteding betrokken was.

Op basis van eigen informatie heeft Defensie, los van de lopende strafzaak, zelf maatregelen genomen. “Informatie uit en uitkomsten van de strafrechtelijke vervolging, kan ertoe leiden dat verdere maatregelen volgen”, reageert Defensie. Defensie zegt nergens op vooruit te lopen en doet geen verdere mededelingen.

Bron: Telegraaf / Defensie