stil-film-renze-klein_noventas-by-nrc_r-klein-c

Fotograaf in de clinch met Defensie om compromitterende video

Rinze Klein heeft als legerfotograaf schokkende incidenten gefilmd die plaatsvonden tijdens uitzendingen in Afghanistan en Tsjaad.
De getraumatiseerde combatfotograaf Rinze Klein ligt in de clinch met het ministerie van Defensie over compromitterende foto’s en video-opnames die hij maakte tijdens uitzendingen naar Afghanistan en Tsjaad. Het meest extreme voorbeeld is een door Klein gemaakte video van een soldaat die ten overstaan van vijftien collega’s tot vier keer toe probeert een grote lichtkogel in zijn anus te stoppen. De opname is door NRC bekeken.
De beelden zijn gemaakt tijdens een uitzending in 2008. Daarbij kreeg Klein op een avond het verzoek om een weddenschap over de lichtkogel te filmen. Hij wilde dat niet, maar durfde niet te weigeren.
Zodoende beschikt hij over een half uur opnames, waar een deel van de aanwezige militairen en onderofficieren juichend en fotograferend de vergeefse pogingen van de soldaat gadeslaat. Andere aanwezigen zijn zichtbaar minder enthousiast over hun aanwezigheid in de legertent.
Posttraumatische stressstoornis
Voor Klein, die door zijn werk als legerfotograaf kampt met een ernstige posttraumatische stressstoornis (PTSS), betekenden dit soort gebeurtenissen een omslag in zijn loopbaan. Klein vertelde begin november zijn levensverhaal in NRC.
De heftige beelden bleven daarbij onvermeld, omdat hij de excessen intern wilde houden en de beelden aan het ministerie wilde overdragen.

Inmiddels zijn Klein en zijn raadsman Ferre van de Nadort het vertrouwen verloren dat dit gaat lukken. Zij zoeken nu de openbaarheid om te laten zien dat de Defensie onzorgvuldig en bureaucratisch omgaat met misstanden. Klein: „Het lijken incidenten, maar deze omgangsvormen vind je overal terug bij Defensie. Ik probeer al vanaf begin augustus dit en een groot aantal andere misstanden te melden. Inmiddels weet ook de secretaris-generaal [de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie] van de zaak, maar ze houden het af.”
Het ministerie laat in een reactie weten: „Defensie neemt deze zaak zeker serieus en er is daarom een afspraak met zijn raadsman gemaakt om te bespreken hoe Rinze Klein zijn melding in een veilige omgeving kan doen. Het gesprek is van belang omdat we meer informatie nodig hebben om met de zaak aan de slag te kunnen gaan. Met betrekking tot het incident moge het duidelijk zijn dat dit soort gedrag absoluut niet in de krijgsmacht thuis hoort.”
Eind november riep het ministerie de ‘Commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie’ in het leven. Aanleiding waren berichten over wantoestanden op de kazerne van Schaarsbergen in de Volkskrant. Drie militairen vertelden daarbij over (seksuele) vernederingen en mishandelingen tijdens ontgroeningsrituelen.

Bron: NRC

Pre-ministerial press conference

NAVO stuurt 3.000 extra mannen naar Afghanistan, België belooft meer troepen

De NAVO heeft beslist de ‘Resolute Support’ missie in Afghanistan, waarbij ze vooral advies en bijstand levert aan de Afghaanse troepen, nog verder de versterken. Er komen 3.000 soldaten bij, wat de totale troepenmacht op 16.000 brengt, heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag aangekondigd op een persconferentie in Brussel.

Volgens Stoltenberg zullen de 3.000 nieuwe soldaten zich vooral bezighouden met het trainen van Afghaanse troepen. Vooral de bijzondere eenheden zouden extra opleiding krijgen, voornamelijk dan in de lucht. De alliantie moet zich ook uitspreken over extra financiële middelen voor Afghanistan. In juli hadden ze zich al geëngageerd om zeker nog tot 2020 het Afghaanse leger en de politie financieel te blijven ondersteunen.
De Verenigde Staten hadden half oktober al eens gevraagd om extra NAVO-troepen in Afghanistan. Ook de Amerikanen drijven er hun troepenmacht stelselmatig op, maar zij willen ook van de Europese partners bijkomend engagement zien.
België belooft meer troepen te leveren
België heeft zich er alvast toe verbonden bijkomende troepen te sturen ter ondersteuning, maar de formele beslissing moet wel nog groen licht krijgen op de volgende ministerraad. Dat zegt de woordvoerder van minister van Defensie Steven Vandeput.
België beloofde eerder al dat het bijkomende manschappen zou leveren voor de missie Resolute Support. De beslissing daarover valt wellicht donderdag, wanneer de ministerraad zich buigt over de operationele plannen van Defensie voor 2018. Die plannen vormen een overzicht van de operaties waar het Belgische leger volgend jaar bij betrokken zal zijn.
De NAVO heeft België alvast om troepenversterking gevraagd. “Die aanvraag wordt onderzocht door de Generale Staf van Defensie. We moeten intern nagaan of het mogelijk zal zijn of niet om extra manschappen te sturen”, legt de woordvoerster van minister Vandeput uit. Momenteel nemen 62 Belgische manschappen deel aan de NAVO-missie in Afghanistan.

Bron: Nieuwsblad.be / NATO