kms_landmacht_defensie_noventas-by-mindef

Staatssecretaris informeert Kamer over inwijdingsrituelen

Staatssecretaris Barbara Visser heeft de Kamer afgelopen vrijdag nader geïnformeerd over hoe de krijgsmacht met inwijdingsrituelen omgaat. Dat deed ze naar aanleiding van een debat op 29 maart over deze rituelen.
De bewindspersoon geeft in de Kamerbrief aan dat inwijdingsrituelen niet worden verboden. In een organisatie als de krijgsmacht hebben deze een duidelijke toegevoegde waarde.

Visser: “Wij verwachten veel van onze militairen. Het succes van het militaire optreden wordt niet bepaald door de sterkte van het individu, maar door de samenwerking in het team. Groepscohesie, doorzettingsvermogen, gedeelde waarden en normen, trots en wederzijds vertrouwen zijn daarom essentieel voor militairen. De inwijdingsrituelen dragen hier aan bij. Maar iedereen moet ervan doordrongen zijn deze rituelen nooit mogen leiden tot vernedering, discriminatie of ander ongewenst gedrag.”
Verschil
Om te zorgen voor de gewenste veiligheid zijn er duidelijke regels gesteld aan inwijdingsrituelen. Deze regels zijn verwoord in een aanwijzing van de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Binnen de kaders van de Gedragscode Defensie geeft deze aanwijzing richtlijnen voor de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en controle. Ook moeten inwijdingsrituelen functioneel zijn. Zo moeten ze bijvoorbeeld doelstellingen als zelfdiscipline, groepsethiek, doorzettingsvermogen en improvisatievermogen bevorderen.

Hiermee is ook direct duidelijk waarom ontgroeningen verboden zijn. Dit zijn niet-gereguleerde activiteiten zonder enig doel, waarbij personen onder druk worden gezet om bepaalde activiteiten uit te voeren met de suggestie dat men hiermee wordt opgenomen in een groep. Hierbij kan misbruik gemaakt worden van de positie in de eenheid om (kwetsende) activiteiten ten opzichte van de nieuwe leden te plegen. Dit terwijl de inwijdingsrituelen, juist bedoeld zijn om de kernwaarden van de krijgsmacht te versterken met duidelijke leer- en vormingsdoelen die getoetst worden voor en achteraf op het respecteren van de geestelijke en fysieke integriteit. En waarbij alle activiteiten onder begeleiding plaatsvinden en achteraf worden geëvalueerd.

Mocht er ondanks het verbod toch iemand onder de noemer van ontgroening kwetsende activiteiten ten opzichte van zijn collega’s plegen dan spreekt de commandant de direct betrokkenen hierop aan en neemt indien nodig tuchtrechtelijke maatregelen of doet aangifte ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek.

Aanwijzing
De CDS-aanwijzing is opgesteld in 2013. Recentelijk hebben alle Defensieonderdelen hun inwijdingsrituelen getoetst aan de CDS-aanwijzing. Bovendien is het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ gepresenteerd en binnenkort wordt de Gedragscode Defensie aangepast. De CDS-aanwijzing zal hiermee in lijn worden gebracht.

Bron: Defensie (foto illustratief)

laserkanon_noventas-by-usnavy

Laser voor Defensie

Fregatten en pantserwagens van de Nederlandse krijgsmacht kunnen op termijn worden uitgerust met laserwapens. TNO Defensie werkt momenteel aan een proef met zogeheten high energy lasers (HEL) die niet alleen staal kunnen doorsnijden, maar ook drones en kruisraketten in de lucht kunnen vernietigen of verblinden.
Het laserkanon zal later ook worden getest op Zr.Ms. Evertsen, het modernste fregat in de vloot van de marine. De m-fregatten die Nederland samen met België rond 2024 vervangt, worden mogelijk ook uitgerust met laserkanonnen.
Lasers hebben grote voordelen ten opzichte van conventionele munitie. Ze zijn snel, goedkoop, hebben amper ballast en vergen geen voorraadcapaciteit. De testen moeten vooral uitwijzen hoe de hoogenergetische lichtbundels zich onder bepaalde weersomstandigheden gedragen.

HEL-kanonnen (HEL staat voor high energy laser) zijn vooral geschikt als aanvulling op bestaande luchtverdediging. In eerdere tests van het Duitse bedrijf Rheinmetall bewezen lasers zich effectief genoeg voor het vernietigen van laagvliegende, onbemande vliegtuigjes. Laserstralen warmen het doelwit tot een zodanig hoge temperatuur op dat het in de lucht in brand vliegt. Op die manier kunnen laserkanonnen ook kruisraketten uit de lucht schieten. Hoogenergetische lichtbundels hebben genoeg kracht om staal door te snijden. Bovendien kunnen lasers, met minder energie, de camera of andere sensoren van een gps-gestuurde drone verblinden.

Laserwapens hebben volgens directeur Henk Geveke van TNO Defensie in potentie een grote toekomst. Marineschepen die ermee worden uitgerust, hoeven bij een volledige overgang geen zware en explosieve granaten meer mee te nemen.

Goedkoper
Schieten met laser is ook goedkoper. Een ’schot’ van een laser kost volgens gegevens van het Pentagon 59 dollarcent. Tegen de paar duizend euro voor een klassiek projectiel of zelfs miljoenen dollars voor een raket, is dat een groot voordeel. Om de laser af te vuren is volgens Geveke alleen een grote hoeveelheid energie nodig, maar die kunnen LCF-fregatten met hun gasturbines voldoende opwekken.

Het grote vraagteken bij de techniek is volgens Geveke alleen hoe effectief hij is. „Het is onduidelijk of je met laser door stalen scheepswanden heen kan. We weten ook nog niet hoe de laser presteert onder verschillende weersomstandigheden, zoals met mist en regen”, legt de TNO-baas uit. „Daarom doen wij in samenwerking met een Canadese partner onderzoek naar de mogelijkheden van deze wapens.” En ondanks de snelheid van laserwapens – ze schieten met de snelheid van het licht – is de tijd die nodig is om een doelwit te verbranden ook nog een uitdaging.

Op zee
Rheinmetall biedt sinds enkele jaren lasers aan op de defensiemarkt. Vol trots noemt het bedrijf de nieuwe generatie wapens ’the silent killer’, de geruisloze moordenaar. Lasers kunnen worden gemonteerd op gepantserde voertuigen zoals de ook in Nederland gebruikte Boxer. De Amerikaanse marine beproeft de techniek al op zee. De USS Ponce werd in 2014 als eerste uitgerust met een zogeheten HEL-kanon. Het Pentagon bestempelde de proef als een succes en heeft bij Lockheed-Martin een tweede wapensysteem besteld dat op de USS Arleigh Burke zal worden gemonteerd.

Mogelijk worden de nieuwe M-fregatten die Nederland samen met België gaat aanschaffen uitgerust met laserkanonnen.

Bron: Telegraaf / USNAavy