commissie-van-der-veer_noventas-by-mindef

Defensie krijgt onvoldoende voor bedrijfsveiligheid

“Onacceptabel.” Zo reageerde minister Ank Bijleveld-Schouten op het feit dat Defensie de bedrijfsveiligheid onvoldoende onder controle heeft. Deze conclusie trekt de commissie Van der Veer. Op verzoek van Defensie onderzocht die, onder leiding van oud Shell-topman Jeroen van der Veer, de bedrijfsveiligheid bij het departement. Het rapport ‘Het moet en kan beter’ is vanmorgen gepresenteerd.
Daaruit blijkt niet alleen dat de beheersing van risico’s onvoldoende is. Ook het voorkomen op herhaling van veiligheidsincidenten is onder de maat. Veiligheid is onvoldoende onderdeel van de strategie, de structuur, het systeem en de cultuur van Defensie, zo toont het onderzoek aan.
Bijleveld: “We wilden naar aanleiding van het OVV-rapport over het mortierongeval in Kidal, beter inzicht in de manier waarop Defensie omgaat met bedrijfsveiligheid. We wilden onze werkwijzen onder de loep nemen, zien waar het beter kan en wat we daarvoor moeten doen.”
Aanbevelingen overnemen
Volgens de minister is de commissie tot duidelijke, niet mis te verstane conclusies gekomen, voortbouwend op die van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. “We nemen alle aanbevelingen over”, beloofde ze. Een aantal is al in gang gezet. Defensie versterkt het toezicht op de veiligheid, onder meer door hiervoor een toezichthouder aan te stellen. Ook wordt de veiligheidsorganisatie uitgebreid. Verantwoordelijkheden voor veiligheid in de bedrijfsvoering moeten duidelijk zijn. Commandanten kunnen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid alleen waarmaken als ze daartoe ook in staat worden gesteld. Volgens Bijleveld betekent dit dat Defensie voor bedrijfsveiligheid geld, tijd en menskracht vrijmaakt.

Geen inzet
Aan het militaire beroep kleven altijd risico’s. Militairen werken per definitie juist niet in een veilige omgeving. En moeten daar ook zo realistisch mogelijk voor trainen. “Maar die risico’s moeten tot een minimum beperkt blijven’’, vindt ze. Als dat niet valt te garanderen en Defensie niet voldoet aan de zelf gestelde voorwaarden, “dan ook geen inzet”, zei Bijleveld stellig.

Gedragsverandering
“De militaire inzet moet passen bij het tempo van het herstel van de krijgsmacht en moet steeds voldoen aan onze veiligheidseisen”, benadrukte ze. “Het verbeteren van de veiligheid vraagt ook om een gedragsverandering. Dit geldt voor iedereen bij Defensie, van hoog tot laag.”
Wat de minister betreft is dan ook geen tijd te verliezen. ”Veiligheid brengen is onze core business, hier en elders in de wereld. En dat begint bij de veiligheid van onze eigen mannen en vrouwen.”

Bron: Defensie

Mali, Gao, 23 januari 2017.. Patrouille van TGDF (Task Group Desert Falcon)  door Gao en regio.

Nederlandse militairen hervatten operaties bij Kidal

De lange-afstandverkenningseenheid in Kidal (Mali) kan in de loop van volgende week weer operaties uitvoeren. De VN heeft Nederland schriftelijke garanties gegeven over de medische keten en bevestigt hiermee de beoordeling die Defensie zelf eerder maakte. Dat schrijft minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag aan de Kamer.

De zorg die het Togolese hospitaal in Mali kan leveren is voldoende om de operaties vanuit en rondom de militaire basis in Kidal te hervatten. Dat liet het kabinet onlangs al weten, na onderzoek door de hoogste medische autoriteit van Defensie. Nederland heeft nu ook zwart-op-wit-afspraken over de medische zorg.
Die houden onder meer in dat:
– een militair binnen 10 minuten medische hulp krijgt. Binnen een uur is een arts aanwezig en binnen 2 uur krijgt de patiënt chirurgische zorg. Deze norm komt overeen met de Nederlandse normen voor militair medische zorg.
– in Kidal een medisch kwalitatief hoogwaardige MI-8 helikopter klaarstaat, voorzien van bescherming. Een medisch evacuatieteam maakt deel uit van de bemanning. Het toestel is 24/7 beschikbaar.
– het role 2 ziekenhuis in Kidal voldoet aan de VN-standaard. De afgelopen jaren is het hospitaal regelmatig door de VN beoordeeld, het laatst nog afgelopen oktober. Dit naast de controles die Nederland zelf uitvoert.

Nederland heeft de eigen beoordeling ook getoetst bij Frankrijk, met veel expertise en ervaring in het gebied. Gebleken is dat de Fransen de Nederlandse analyse delen. Zo nodig zal Frankrijk zelf ook gebruikmaken van het role 2 ziekenhuis in Kidal.

Bron: Defensie