munich-security-conference_noventas-by-mindef

Bijleveld: “Biologische terreur is geen filmscript, maar reële dreiging”

“Een ons preventie is beter dan een pond genezing.” Minister Ank Bijleveld-Schouten zei dit in verband met aanslagen met biologische strijdmiddelen. Ze riep haar publiek van wereldleiders op tot meer samenwerking op het gebied van preventie. De bewindsvrouw deed dit tijdens de grootste veiligheidsconferentie ter wereld, de Munich Security Conference in Duitsland.

Aanslag steeds gemakkelijker
Door technologische ontwikkelingen is het steeds gemakkelijker om moedwillig een grootschalige en dodelijke ziekte-uitbraak te veroorzaken. Niet alle landen zijn hier al goed van doordrongen, maar Nederland is zich zeer bewust van de risico’s. Dit komt onder meer door de ervaring met desastreuze uitbraken van vogelgriep en varkenspest.
Speciale militaire reactie-eenheid
Bijleveld maakte het van dichtbij mee: “Ik zat aan de keukentafel met een boer die rouwde om het verlies van duizenden dieren.” De lessen die Nederland uit deze catastrofes trok, dienen volgens Bijleveld als voorbeeld. “Het minste dat je als regering kan doen is je voorbereiden. We besloten tot de oprichting van een speciale militaire reactie-eenheid. Bij een ziekte-uitbraak is Defensie klaar om direct in actie te komen, samen met de civiele hulpdiensten.”

In ons bloed
Naast deze ‘maatregelen achteraf’ ontwikkelde Nederland ook preventief beleid. De regering vroeg bedrijven en kennisinstituten bijvoorbeeld wat helpt ter preventie wat niet. Bijleveld: “Dit consensusmodel van onderop zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld. En dat geldt ook voor internationale samenwerking; dat zit ons in het bloed.”

In het unieke Nederlandse CBRN-centrum (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) wordt dan ook samengewerkt met Amerikanen, Belgen, Duitsers en Noren. Deze gezamenlijke onderzoeken en oplossingen zijn hard nodig. “Juist de meest kwetsbare landen en conflictgebieden lopen de meeste kans om getroffen te worden.”

Daarom stuurt Nederland experts om ze te helpen. Maar voor een echte omslag is meer nodig: gecoördineerde actie op globaal niveau. Bijleveld riep de internationale gemeenschap op om 4 acties te ondernemen:
– Creëer regels en beleid van onderop, om uitbraken te voorkomen.
– Handhaaf de bestaande regels.
– Zorg dat je klaar staat als er een uitbraak is.
– Kom kwetsbare landen te hulp met gecoördineerde actie.

Minister Bijleveld gaf in München niet alleen een toespraak over bioveiligheid, maar had ook een aantal bilaterale ontmoetingen. Zo sprak zij samen met minister-president Mark Rutte met Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg over de Nederlandse commitment aan de Wales-afspraken over de stijging van de defensie-uitgaven. Ook sprak Bijleveld met enkele Amerikaanse senatoren over de transatlantische relatie.

Bron: Defensie

navo

‘Helft NAVO-landen gaat doel halen voor defensiebudget’

Zeker vijftien van de 29 NAVO-landen geven over zes jaar meer dan 2 procent van hun nationale inkomen uit aan defensie. Dat blijkt volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg uit de plannen die de lidstaten hebben ingediend.

De NAVO-landen spraken vier jaar geleden af dat ze in 2024 2 procent van het bruto binnenlands product zullen besteden aan defensie, waarvan een vijfde aan investeringen. De uitgaven stijgen in alle lidstaten. “Er is goede vooruitgang, maar nog een lange weg te gaan”, aldus Stoltenberg. Hij wees erop dat niet alleen geld, maar ook paraatheid van de troepen en bijdragen aan missies belangrijk zijn.
Dit jaar halen acht landen het begrotingsdoel. Landen als Nederland, België en Duitsland zijn daar nog ver van verwijderd. Ons land zit op ongeveer 1,2 procent en beweegt volgens defensieminister Bijleveld richting de 1,3 procent.
De verwachting is dat de Amerikaanse minister Jim Mattis zijn collega’s woensdag in Brussel nog eens wijst op hun verplichtingen.
Stoltenberg merkte op dat de Europese samenwerking om de defensie-industrie sterker en efficiënter te maken ook goed is voor de NAVO, mits er geen dubbel werk wordt gedaan. “We moeten meer én beter uitgeven.”

Commando
Ondertussen werkt de militaire alliantie aan modernisering van de commandostructuur. In de VS komt er een commando voor de Atlantische Oceaan, dat de communicatie en transport op zee en in de lucht moet stroomlijnen. Volgens Stoltenberg zal dat hoofdkwartier een cruciale rol in geval van crisis en conflict spelen.

Daarnaast wordt een ondersteuningscommando opgetuigd om troepen en materieel sneller door Europa te kunnen verplaatsen. Dit wordt volgens ingewijden een soort logistieke hub in Duitsland. Details zijn nog niet bekend, maar er zouden enkele honderden mensen komen te werken. Dit commando hangt samen met het plan voor een ‘militaire snelweg’ door Europa, een EU-project waar Nederland aanjager van is.

BRON: Nu.nl / NAVO