kistjes_noventas-by-mindef

Extern meldpunt misstanden Defensie geopend

Defensiepersoneel en oud-medewerkers kunnen sinds vrijdag terecht bij een meldpunt om ongewenst gedrag en andere misstanden binnen het leger aan te kaarten. Het meldpunt van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie is een half jaar geopend en er vooral op gericht zaken als verkrachtingen, aanrandingen, mishandelingen en pesterijen in de toekomst te voorkomen.

Het meldpunt is bereikbaar per telefoon (070 3245069) en via meldpuntsociaalveiligdefensie.nl. Uiteraard kan er ook per e-mail of brief worden gereageerd.
Het meldpunt is tot 1 juli 2018 geopend. De commissie beoordeelt de meldingen inhoudelijk en bepaalt eventueel naar welke instantie de melding, na overleg met de melder, kan worden doorverwezen.
Aanleiding
Naar aanleiding van meerdere incidenten heeft Staatssecretaris Barbara Visser een externe en onafhankelijke commissie ingesteld die sociale werkomgeving bij Defensie gaat onderzoeken. De commissie doet sinds vorige week onderzoek.
Het onderzoek richt zich specifiek op de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg aan melders. De commissie is extra alert op signalen die een indicatie voor een angstcultuur kunnen zijn. Daarnaast onderzoekt de commissie hoe met de melding en de melders van een misbruikzaak in Schaarsbergen is omgegaan.

Militaire vakbonden drongen aan op zo’n extern meldpunt en bovendien op onafhankelijk onderzoek als een extern meldpunt.
Begin oktober werd een dertigjarige militair veroordeeld voor seksueel misbruik van een vrouwelijke collega die op dat moment sliep op de kazerne. Na lange tijd zwijgen vertelden drie militairen vorige maand in de Volkskrant over verkrachtingen en pesterijen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen in 2013. Dat leidde afgelopen week tot de aanhouding van drie verdachten.

Commissieleden
De voorzitter van de commissie is prof. dr. Ellen Giebels (Universiteit Twente). Andere leden zijn prof. dr. Kees van den Bos (Universiteit Utrecht) en Frans van Oostrum (Ministerie van Financiën/ Douane Nederland).

Sinds vorige week doet een commissie onder leiding van Ellen Giebels van Universiteit Twente onderzoek naar, wat wordt genoemd, de sociale werkomgeving bij Defensie. Staatssecretaris Barbara Visser besloot die in te stellen na diverse incidenten. „Het onderzoek richt zich specifiek op de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg aan melders. De commissie is extra alert op signalen die een indicatie voor een angstcultuur kunnen zijn”, aldus het ministerie vrijdag.
Verder beoordeelt de commissie op basis van een steekproef de kwaliteit van de interne onderzoeken die Defensie deed naar ongewenst gedrag. Uiterlijk 15 maart 2018 rapporteert de commissie over haar tussentijdse bevindingen. De commissie biedt haar eindrapport zo snel mogelijk aan bij Defensie. Dit is uiterlijk 15 juli 2018.

Bestaande meldmogelijkheden
De reeds aanwezige mogelijkheden voor het defensiepersoneel om ontoelaatbaar gedrag te melden blijven bestaan. Defensiepersoneel kan terecht bij het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie of een melding doen bij de commandant. Van strafbare feiten kan ook altijd aangifte worden gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.

Bron: Telegraaf / Defensie

Elverum, 16 september 2014.Een onderdeel van de luchmobiele Brigade heeft vandaag getraind met de C-130 Hercules in een zogenaamde TALO. foto: MCD/Evert-Jan Daniels

Defensie levert ook in 2018 gevechtskracht aan NAVO- en EU-eenheden

Nederland draagt ook in 2018 bij aan de multinationale NAVO-battlegroup onder leiding van Duitsland in Litouwen. En aan de snel inzetbare gevechtseenheden NRF en EUBG. Minister Ank Bijleveld-Schouten liet dat vandaag aan de Tweede Kamer weten.
De relatie tussen de NAVO-bondgenoten en Rusland verslechterde de afgelopen jaren. Door de veranderde veiligheidssituatie besloot de NAVO de oostelijke bondgenoten te versterken en daar eenheden te stationeren.

De multinationale battlegroup onder leiding van Duitsland maakt deel uit van de enhanced Forward Presence. De Nederlandse bijdrage bestaat in 2018 uit:
-1 gemechaniseerde infanteriecompagnie, inclusief ondersteuning;
-experts op het gebied van strategische communicatie en cyberveiligheid;
-militairen voor de bataljonsstaf van de battlegroup.
Alles bij elkaar gaat het om ongeveer 270 militairen.
NRF
Op de top in Wales in 2014 besloten de NAVO-landen dat eenheden langer deel uitmaken van de NRF( NATO Response Force). NRF-eenheden zijn, naast het stand-by jaar, nu ook een jaar stand-up en een jaar stand-down. De NRF bestaat uit land-, lucht- en maritieme componenten en is opgebouwd uit 3 echelons met een verschillende gereedheid.

Nederland levert in 2018 aan de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), het snelst inzetbare deel van de NRF:
-een Special Operations Maritime Task Unit (SOMTU) van het Korps Mariniers;
-het 1e half jaar een schip als commandoplatform voor (de Belgische commandant van) de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG 1)
-het 2e half jaar een luchtverdedigings- en commandofregat (LCF) als commandoplatform voor de Nederlandse commandant van de Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2).
-2 mijnenjagers voor de SNMCMG’s voor periodes van 3 tot 4 maanden.
-4 F-16’s.

De Initial Follow-on Forces Group van de NRF kent een langere reactietijd en versterkt de VJTF. Nederland biedt daarvoor aan:
-samen met Duitsland van juli 2017 tot en met juni 2018 het hoofdkwartier van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps;
-1 gemechaniseerd infanteriebataljon;
-personeel voor het brigadehoofdkwartier en
-1 raiding squadron mariniers en 1 onderzeeboot.

winter-wolf-litouwen_noventas-by-mindef

EUBG
In 2018 levert Nederland met België en Luxemburg de kern van de EUBG (EU Battle Group). Oostenrijk levert van januari tot en met juni een bijdrage en Duitsland van juli tot en met december. Nederland leidt het 1e half jaar de EUBG, België het 2e half jaar. Nederland levert het 1e half jaar:
-1 bataljonsstaf;
-2 infanteriecompagnieën met gevechtsondersteuning en de bijbehorende logistiek.

Het 2e half jaar:
-1 infanteriecompagnie met gevechtsondersteuning en de bijbehorende logistiek.

Nederland stelt heel 2018 de infrastructuur en de verbindingsmiddelen voor het EUBG-hoofdkwartier beschikbaar en een Cougar-transporthelikopter. Het is in 2018 voor het eerst dat dezelfde EUBG een heel jaar stand-by is voor inzet; voorheen wisselde dat per halfjaar.

Toezeggingen
Bij de inzet van de EUBG kan een deel van het Nederlandse contingent binnen 10 dagen operationeel in een missiegebied zijn. De rest sluit later aan, omdat Defensie tegelijk aan een groot aantal toezeggingen moet voldoen. Naast de toezeggingen aan NAVO en EU zijn dat de lopende missies en de nationaal gegarandeerde capaciteiten.

Het ambitieniveau knelt momenteel met de beschikbare capaciteit. Toen Defensie de toezeggingen aan de EU deed, waren de gevolgen van bezuinigingen voor de inzet nog niet volledig bekend. Bovendien stelt minister Bijleveld dat het noodzakelijke herstel van de basisgereedheid van de krijgsmacht ook beperkingen oplevert voor de snelle inzetbare capaciteiten.

Bron: Defensie