mariniers-2-vpd_noventas-by-mindef

Mariniers beveiligen voor 250e keer koopvaardijschip

Mariniers hebben voor de 250e keer een koopvaardijschip beveiligd. Deze mijlpaal viel te beurt aan de Bravenes van rederij Van Oord. De bemanning van dit schip hoefde tussen Singapore en Egypte niet bang te zijn voor aanvallen van piraten. De mariniers keerden vandaag terug op Schiphol.

Reders kunnen sinds 2011 een beroep doen op speciale beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments (VPD’s) beschermen Nederlandse schepen die door gevaarlijke gebieden varen, zoals de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Vooral langzaam varende schepen zijn kwetsbaar voor piraterij.
Bescherming tegen piraten
Wanneer reders een beroep doen op een VPD, geven zij de beveiliging van het schip volledig uit handen. De zwaarbewapende militairen plaatsen prikkeldraad, houden de uitkijk en grijpen in wanneer nodig.
De beveiligingsteams zijn een onderdeel van piraterijbestrijding. De marine neemt sinds 2008 ook deel aan antipiraterijoperaties van de NAVO en Europese Unie.

Investering in nieuwe eenheid
De mariniers voor VPD’s worden samengesteld uit operationele eenheden. Met het extra geld dat Defensie krijgt, wordt een nieuwe operationele eenheid opgericht. Die neemt onder meer deze beveiligingstaak over, wat de bestaande eenheden ontlast.

Minister Ank Bijleveld-Schouten ontving de terugkerende mariniers.

Bron: Defensie

het-korps-mariniers-qua-patet-orbis_noventas-by-mindef

Voor het eerst vrouw in opleiding Korps Mariniers

Voor het eerst volgt een vrouw de opleiding tot marinier, de elitesoldaat van de marine. Om de vrouw in alle rust haar opleiding te laten afmaken, komen er geen verdere mededelingen, zei minister Ank Bijleveld van Defensie in de Tweede Kamer.
Sinds 1 januari vorig jaar kunnen vrouwen zich melden bij het Korps Mariniers. Aan de toelatingseisen is niet getornd, die zijn gelijk voor mannen en vrouwen. Bij het korps – dat werd opgericht in 1665 – werken in totaal zo’n 2300 mensen.
Alleen op onderzeeboten kunnen vrouwen nu nog niet werken, maar dat kan veranderen als Defensie nieuwe onderzeeboten gaat aankopen.

Dienstplicht vrouwen
Tegelijkertijd met deze bekendmaking werd in de Tweede Kamer gesproken over de dienstplicht voor vrouwen. Op de SGP na steunt de Tweede Kamer de invoering ervan.
Het betekent dat vrouwen die zeventien jaar worden net als mannen een brief over de dienstplicht zullen ontvangen. In de praktijk verandert er verder niets. De opkomstplicht is sinds 1997 opgeschort.

PvdA en D66 hadden een paar jaar terug gevraagd om aanpassing van de wet. Het gaat beide partijen om de gelijke behandeling van man en vrouw. Met dienstplicht voor vrouwen wordt een “heel belangrijk principieel punt” geregeld, aldus Salima Belhaj van D66.
“Welk probleem lossen we hier eigenlijk mee op?”, vroeg Roelof Bisschop van de SGP zich af. Het wetsvoorstel roept “te veel fundamentele vragen” op en daarom stemt de partij tegen.

Volgende week wordt over het voorstel gestemd

Bron: Nu.nl / Defensie