reaper_noventas-by-mindef

Miljoenen injectie voor defensie

Defensie rekent nog dit jaar af met de grootste tekorten. Met spoed gaat de krijgsmacht investeren in materieel en mensen. Er komen direct miljoenen vrij voor transport, inlichtingen, medische teams en voor het onschadelijk maken van bommen. Munitievoorraden worden aangevuld. En er komt een nieuw squadron mariniers.
De luchtmacht beschikt binnenkort bovendien over vier Reapers: onbemande verkenningsvliegtuigen. De aankoop was eerder uitgesteld. De grote, voorlopig onbewapende drones, die zo’n 40 miljoen euro per stuk kosten, zijn met hun sensoren vooral bedoeld voor het vergaren van inlichtingen.

400 miljoen extra
Minister Bijleveld (Defensie) zal 400 miljoen euro extra vrijmaken voor de begroting van komend jaar. Die aanpassing komt naar verwachting vrijdag naar buiten. Voor de luchtverdedigingsfregatten van de marine die vanwege gebreken niet volledig operationeel zijn, zoals donderdag bleek, is voorlopig geen geld.
De maatregelen nu zijn er vooral op gericht de krijgsmacht meer en beter te laten oefenen en uitgezonden militairen meer ’uithoudingsvermogen’ te geven. De 400 miljoen extra zijn een eerste aanzet. Uiteindelijk, in 2021, moet er jaarlijks ruim anderhalf miljard euro meer naar defensie.
Meer en beter oefenen
Het extra geld voor defensie moet ervoor zorgen dat de krijgsmacht meer en beter kan oefenen, dat ze militaire missies langer en met grotere slagkracht kan volhouden en daarbij minder afhankelijk is van partnerlanden. De eerste investeringen zijn vooral gericht op gevechtsondersteuning en operationele assistentie.
Momenteel is bijvoorbeeld de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ver overvraagd, zowel in missiegebieden als in Nederland – denk aan een ’verdacht pakketje’ op een station of een oude vliegtuigbom in een vissersnet. Door de dienst meer armslag te geven, hoeven operaties niet langer te wachten.

Transport remmende factor
Ook transport is nu vaak een remmende factor bij operaties. Defensie gaat daarom meer vliegtuigen, vrachtwagens en schepen inhuren. Er komt meer geld voor communicatiemiddelen, voor de sleutelaars van de genie en voor ict. Bovendien komen er extra militaire hospitaals beschikbaar voor missiegebieden.
Om de reguliere eenheden van het Korps Mariniers te ontlasten, wordt er een nieuw squadron ’zeecommando’s’ opgericht dat vooral is gericht op het beschermen van Nederlandse koopvaardijschepen. Dit Fleet Marine Squadron kan ook assistentie verlenen zoals na orkaam Irma op Sint Maarten.

Reaper
Ook de versnelde aanschaf van de Reaper (’Magere Hein’) springt in het oog. De koop was in 2013 zo goed als rond, maar werd uitgesteld wegens geldgebrek. Nu er extra geld is, worden de vier toestellen inclusief grondapparatuur alsnog ’van de plank’ gekocht. De grote drones, die zo’n 40 miljoen euro per stuk kosten, zijn met hun sensoren vooral bedoeld voor het vergaren van inlichtingen. De toestellen bewapenen met aanvalsraketten is voorlopig niet aan de orde.

Bron: Telegraaf / Defensie

Bezoek ZKH aan vliegbasis Gilze Rijen.

Baas helikopterbasis hint na Apache-ongeluk op meer simulatoren om deel oefenvluchten te vervangen

Gerhard Polet, de baas op de helikopterbasis op Gilze-Rijen, pleit tegenover Omroep Brabant voor meer geavanceerde simulatoren voor zijn Apache-piloten. Dan zou het aantal oefenvluchten omlaag kunnen en dat maakt de kans op ongelukken kleiner.

Polet zegt dat na het ongeluk met de Apache in Culemborg (Gelderland) op maandagavond. Een Apache van zijn vliegbasis raakte een hoogspanningskabel, waarna zo’n 24.000 huishoudens urenlang zonder stroom kwamen te zitten.
‘Niets verkeerds’
Polet betreurt de gang van zaken, maar heeft niet de indruk dat er iets mis is met zijn Apaches. “We moeten natuurlijk de onderzoeken afwachten, maar ik heb geen reden om aan te nemen dat er iets fundamenteel verkeerd zit. Het is ook niet zo dat we uit liefhebberij laagvliegen. Dat is noodzaak om ons voor te bereiden voor het geval een inzet tijdens een missie nodig is.” De oefenvluchten die gepland staan, gaan vooralsnog ook gewoon door.

Voldoende goede simulatoren zouden het aantal oefenvluchten kunnen doen afnemen, aldus Polet. Het maakt de kans op dit soort ongelukken daarmee ook kleiner. Maar simulatoren zijn ook duur. “Goede middelen kunnen ervoor zorgen dat je minder echte oefenvluchten uit moet voeren, dus het hoeft niet per se iets extra’s te kosten.”

Tegenover de vliegbasis Gilze-Rijen zit al een centrum met twee simulatoren.

Bron: omroep brabant / defensie