Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Marine en landmacht herdenken gevallenen

De Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht stonden donderdag stil bij de in actieve dienst overleden medewerkers. De marine deed dat in Den Helder, landmachtpersoneel hield een ceremonie in Arnhem.

Op beide herdenkingen werden de namen voorgelezen van de overleden militairen en burgers. Ook werd op beide locaties een moment stilte in acht genomen door militairen, burgermedewerkers en nabestaanden.

marine

Marine

Marinepersoneel herdacht de omgekomen collega’s bij het brugcomplex van Hr. Ms. De Ruyter bij het Marinemuseum. Het was de 9e keer dat het Commando Zeestrijdkrachten de sinds zijn oprichting (5 september 2005) overleden medewerkers herdacht. Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk legde een krans bij het herdenkingsmonument.

Landmacht

Bij het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek stonden militairen en burgers van de landmacht stil bij hun overleden collega’s. Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Martin Wijnen legde een krans bij het landmachtmonument. De Fanfare Bereden Wapens verzorgde de muziek.

Korps Mariniers open voor vrouwen

Het Korps Mariniers wordt per 1 januari 2017 opengesteld voor vrouwen. Om te worden toegelaten moeten zij voldoen aan dezelfde eisen als mannen. Dit staat in de personeelsrapportage 2015 die minister Jeannine Hennis-Plasschaert vandaag aan de Kamer stuurt.

De reden voor het besluit is dat het niet van deze tijd is om vrouwen op voorhand van een beroep uit te sluiten. Wel is het uitgangspunt dat niet aan de bestaande selectie-, opleidings- en functie-eisen wordt getornd en dat het optreden onder operationele omstandigheden hetzelfde blijft. Met de openstelling voor vrouwen wordt de situatie bij het Korps Mariniers hetzelfde als bij 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Commandotroepen. Deze zomer wordt in Groot-Brittannië ook een besluit verwacht over het wel of niet openstellen van de Royal Marines voor vrouwen.

Nog niet gelukt

11 Luchtmobiele Brigade is sinds de oprichting in 1992 toegankelijk voor vrouwen. Al bij de eerste lichting zat een vrouw. Sindsdien ontvingen enige tientallen vrouwen de rode baret die symbool staat voor luchtmobiele infanteristen. Daarentegen is het tot nu toe nog geen vrouw gelukt om toe te treden tot het Korps Commandotroepen.

Personeelsrapportage

In de personeelsrapportage kijkt Defensie terug op de gestelde personele doelen voor het afgelopen kalenderjaar en de recente ontwikkelingen op personeelsgebied. Zo is er ook te lezen dat de maatregelen uit de beleidsbrief 2011 en de nota In het belang van Nederland er toe hebben geleid dat het personeelsbestand bij Defensie kleiner is geworden in 2015.