Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Belgische militairen nog maand langer op straat

De Belgische ministerraad heeft beslist de inzet van de militairen op straat nogmaals met een maand te verlengen, tot 2 oktober. Eerder besliste het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) het algemeen dreigingsniveau op 3 te handhaven. Bij de inzet zijn 1.828 militairen gemoeid.

De Belgische militairen voeren hun ondersteuningsopdracht van de federale politie al uit sinds 17 januari 2015, na de aanslag tegen het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs.

Bron: HLN.be, foto: Belga

Defensie hoeft geen vergunning aan te vragen voor helikopteroefeningen

Defensie hoeft geen vergunning aan te vragen om helikopteroefeningen uit te voeren boven laagvlieggebieden, zoals Veluwe/Randmeren. Ook is het niet gebruikelijk dat de gemeente van dergelijke trainingsvluchten op de hoogte wordt gesteld. Dit meldt de Stentor.

Dat blijkt uit een reactie van de gemeente Harderwijk, nadat de PvdA de geluidsoverlast door helikopteroefeningen aan de kaak heeft gesteld middels vragen aan burgemeester en wethouders. Vooruitlopend op de formele beantwoording daarvan heeft de afdeling communicatie op verzoek van de Stentor vast uitgezocht hoe het met de vergunningplicht zit. Die is er volgens de woordvoerder op basis van de luchtvaartwetgeving niet. De PvdA gaat er vanuit dat de rijksoverheid in dergelijke gevallen wel degelijk een vergunning moet aanvragen bij de lokale overheid.

Ook vond de PvdA dat de burger slecht geïnformeerd is over de oefeningen. Dat klopt volgens de afdeling communicatie. “Dat komt omdat deze oefening niet is aangekondigd.

Opmerkelijk genoeg verspreidde Defensie aan het begin van het jaar een persbericht over de helikopteroefeningen voor dit jaar. De gemeente Ermelo pikte dit wel op en plaatste het eind maart op de gemeentelijke website om de burgers te informeren.