Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Kamerbrief Prijs- en wisselkoersschommelingen Defensie

Minister Dijsselbloem van Financiën en minister Hennis van Defensie schrijven de Tweede Kamer dat het probleem van prijs- en valutaschommelingen onder de aandacht van de studiegroep begrotingsruimte is gebracht.

Het rapport bevat een voorstel voor een nieuwe omgang met loon- en prijsmutaties, die voor een deel tegemoet komt aan deze problematiek. Daarnaast onderzoekt het CBS de mogelijkheid van een specifieke prijsindex voor
Defensie. Het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte is gericht aan een volgend kabinet. Echter,

De valutakoerswisselingen vormen voor de begroting van Defensie echter
een urgent probleem en dat willen we niet overlaten aan een volgend kabinet. Voor
de algemene financiële beschouwingen zal ik u informeren over een oplossing.

Nieuwe veiligheidsstrategie EU: meer investeren en samenwerken

De nieuwe veiligheidsstrategie van de EU roept haar leden op om meer te investeren in defensie. Ook moeten ze nog meer militair samenwerken en zijn militaire middelen nodig om in het volledige geweldsspectrum op te treden. Alleen zo blijft Europa geloofwaardig in deze ‘tijden van existentiële crisis’. Dit staat in de nieuwe Global Strategy van de EU die vandaag aan de Kamer is gestuurd.

Een infanterist van 43 Gemechaniseerde Brigade voor een CV90-gevechtsvoertuig tijdens de internationale oefening Varpalota in Hongarije (januari 2016).Toon opties
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert verwelkomt de nieuwe strategie: “De wereld om ons heen is onveiliger geworden. We kunnen het ons dus niet permitteren om stil te blijven staan. Het is zaak dat Europa nu doorpakt en een antwoord vindt op de dreigingen om ons heen.”

Oplossen tekorten
Denk aan het oplossen van bestaande tekorten om zelfstandig op te treden, zoals tankercapaciteit, satellietcommunicatie, inlichtingen en strategisch transport. Maar ook meer regionale militaire samenwerking (zoals nu met Duitsland en België). Het opruimen van alle politieke, financiële en procedurele obstakels voor de inzet van de EU-battlegroups is een ander actiepunt uit de strategie. Deze en andere maatregelen moeten het wereldwijd en autonoom optreden én de Europese veiligheid garanderen.

Onder de noemer ‘Gedeelde visie, gezamenlijke actie: een sterker Europa’, presenteerde Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini de nieuwe EU-visie op het buitenland-, veiligheid- en defensiebeleid. Daarin staat dat de EU alleen geloofwaardig blijft als het haar gemeenschappelijk veiligheidsbeleid door ontwikkelt én in daden omzet.

Stap voorwaarts

Opmerkelijk is dat veel punten waar Nederland zich tijdens zijn voorzitterschap voor inzette, nadrukkelijk worden genoemd. Zo pleit de strategie voor een ‘witboek’ waarin ambitie, taken, benodigdheden en capaciteitsprioriteiten worden opgenomen.

“Het witboek waar Nederland zich het afgelopen half jaar hard voor maakte, zal een duidelijk beeld geven van het ambitieniveau van de EU en de middelen die hiervoor nodig zijn. Daar gaan we nu snel mee aan de slag”, aldus Hennis.

De defensiesamenwerking maakt sowieso een stap voorwaarts dankzij €90 miljoen voor defensie-gerelateerd onderzoek. Het Europees Parlement moet het voorstel van de Europese Commissie nog wel goedkeuren.

Minder vrijblijvend
Een ander punt is de verminderde vrijblijvendheid waar minister Jeanine Hennis-Plasschaert zich voor inzette. Te lezen valt dat de vrijwillige benadering bij Defensiesamenwerking moet overgaan in echte betrokkenheid en samenhang. Hiervoor wordt een jaarlijkse evaluatie in het leven geroepen.

Defensie is dan ook tevreden met de ambitie van de visie wat betreft veiligheid en defensie. De strategie erkent het belang van de verdere versterking van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Hiermee kan de EU meer eigen verantwoordelijkheid nemen op dit gebied.