Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Amsterdam, 2 december 2015..Duikers van de Koninklijke Marine zoeken naar een vermist persoon in gracht bij de Oudeschans in Amsterdam. Ze maken gebruik van de Remus.

Marine zoekt met onderwaterrobots naar vermiste visser

De Koninklijke Marine zoekt met sonarapparatuur naar de vermiste visser uit Heeze. Begin december sloeg zijn vissersboot om in de buurt van Neeltje Jans. Onderwaterrobots speuren nu de bodem af op zoek naar het stoffelijk overschot van de 67-jarige man. De twee andere opvarenden werden al eerder gevonden.
De Marine zet de Remus 100 in voor de zoektocht onder water. “Het is een vrij geavanceerd robotsysteem dat wij vooraf kunnen programmeren om in een bepaald gebied te zoeken,” legt Rick In de Braekt van de Defensie Duikgroep uit. “Het apparaat scant met zijn sonar de bodem en bij terugkomst analyseren wij die beelden.”

Het zoekgebied is 800 meter breed en tweeënhalve kilometer lang. Het gaat van de Oosterscheldekering tot de Noordzijde van Neeltje Jans. “Het is groot en door de omstandigheden ook een lastig gebied,” vertelt In de Braekt. “Vooral de stroming maakt het zoeken moeilijk.”
De beelden van de Remus 100 worden nauwkeurig geanalyseerd in het station van de KNRM op de Faelweg in Veere. De objecten die daarop te zien zijn worden van alle kanten bekeken door Steve Elting van de Koninklijke Marine. “We kunnen opmeten hoe groot ze zijn en we kijken bijvoorbeeld naar de vorm en de schaduw. Daardoor kunnen we zien hoe hoog het object van de bodem staat.”

remus-marine_noventas-by-omroep-zeeland

In de twee dagen dat de sonarapparatuur is ingezet, is er nog geen spoor van de vermiste visser gezien. Volgende week wordt er verder gezocht.

Bron: Omroep Zeeland / Defensie

kistjes_noventas-by-mindef

Extern meldpunt misstanden Defensie geopend

Defensiepersoneel en oud-medewerkers kunnen sinds vrijdag terecht bij een meldpunt om ongewenst gedrag en andere misstanden binnen het leger aan te kaarten. Het meldpunt van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie is een half jaar geopend en er vooral op gericht zaken als verkrachtingen, aanrandingen, mishandelingen en pesterijen in de toekomst te voorkomen.

Het meldpunt is bereikbaar per telefoon (070 3245069) en via meldpuntsociaalveiligdefensie.nl. Uiteraard kan er ook per e-mail of brief worden gereageerd.
Het meldpunt is tot 1 juli 2018 geopend. De commissie beoordeelt de meldingen inhoudelijk en bepaalt eventueel naar welke instantie de melding, na overleg met de melder, kan worden doorverwezen.
Aanleiding
Naar aanleiding van meerdere incidenten heeft Staatssecretaris Barbara Visser een externe en onafhankelijke commissie ingesteld die sociale werkomgeving bij Defensie gaat onderzoeken. De commissie doet sinds vorige week onderzoek.
Het onderzoek richt zich specifiek op de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg aan melders. De commissie is extra alert op signalen die een indicatie voor een angstcultuur kunnen zijn. Daarnaast onderzoekt de commissie hoe met de melding en de melders van een misbruikzaak in Schaarsbergen is omgegaan.

Militaire vakbonden drongen aan op zo’n extern meldpunt en bovendien op onafhankelijk onderzoek als een extern meldpunt.
Begin oktober werd een dertigjarige militair veroordeeld voor seksueel misbruik van een vrouwelijke collega die op dat moment sliep op de kazerne. Na lange tijd zwijgen vertelden drie militairen vorige maand in de Volkskrant over verkrachtingen en pesterijen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen in 2013. Dat leidde afgelopen week tot de aanhouding van drie verdachten.

Commissieleden
De voorzitter van de commissie is prof. dr. Ellen Giebels (Universiteit Twente). Andere leden zijn prof. dr. Kees van den Bos (Universiteit Utrecht) en Frans van Oostrum (Ministerie van Financiën/ Douane Nederland).

Sinds vorige week doet een commissie onder leiding van Ellen Giebels van Universiteit Twente onderzoek naar, wat wordt genoemd, de sociale werkomgeving bij Defensie. Staatssecretaris Barbara Visser besloot die in te stellen na diverse incidenten. „Het onderzoek richt zich specifiek op de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg aan melders. De commissie is extra alert op signalen die een indicatie voor een angstcultuur kunnen zijn”, aldus het ministerie vrijdag.
Verder beoordeelt de commissie op basis van een steekproef de kwaliteit van de interne onderzoeken die Defensie deed naar ongewenst gedrag. Uiterlijk 15 maart 2018 rapporteert de commissie over haar tussentijdse bevindingen. De commissie biedt haar eindrapport zo snel mogelijk aan bij Defensie. Dit is uiterlijk 15 juli 2018.

Bestaande meldmogelijkheden
De reeds aanwezige mogelijkheden voor het defensiepersoneel om ontoelaatbaar gedrag te melden blijven bestaan. Defensiepersoneel kan terecht bij het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie of een melding doen bij de commandant. Van strafbare feiten kan ook altijd aangifte worden gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.

Bron: Telegraaf / Defensie